Bio

Sinh viên khóa 2007-2011

“Hi bố Phong,

Tính im im rồi trốn luôn, mà thấy cái post đe dọa của bố Phong nên sợ quá chừng :]]]]]].
Tự giới thiệu:
Biệt danh Gấu Già, thích làm mọt sách
Dzị thui. Cám ơn bố Phong :]]]]]
Gấu già”

Subjects

Chinese

Leave a Reply