Bio

Sinh viên khóa 2007-2011

Đẹp trai, dễ gần gũi, thích giúp đỡ mọi người.

Nhà nghèo, thích ăn chực.

 

Subjects

Chinese

Leave a Reply