Bio

Sinh viên khóa 2005-2009

“Mục đích sống không phải là lý tưởng, nhưng nó là kim chỉ nam để người ta hướng về. Vì vậy, có người thích toả sáng, có người sống thầm lặng. Đừng nên đề cao quá một giá trị nào đó, miễn là nó không vượt qua đạo đức luân lý vốn có. Thành công, không phải địa vị hay tiền bạc, nhưng thất bại chính là không dám đối diện với chính mình. Vượt qua hay đứng một chỗ cũng không quan trọng, quan trọng chính là mình biết mình đứng ở đâu và có thể tìm ra hướng đi cho bản thân. Ai nổi, kệ họ. Ai mờ, kệ họ. Nhưng đừng mất dấu vết. Thế là được. Ít nhất cũng để lại một tăm cá.”

Subjects

Chinese

Leave a Reply