Bio

Sinh viên khóa 2009-2013

“Đây là Thỉ ko cười. Okie là không cười chứ không phải khó chịu.”

 

Subjects

Chinese

Leave a Reply