Huyền Lê

Huyền Lê

Sinh viên

Sinh viên khóa 2005-2009 ” Cuộc sống luôn không hoàn hảo, nên hễ gặp bất…

Mai Nguyễn

Mai Nguyễn

Sinh viên

Sinh viên khóa 2005-2009 “Mục đích sống không phải là lý tưởng, nhưng nó là…

Nguyễn Ngọc Lý

Nguyễn Ngọc Lý

Sinh viên

Sinh viên khóa 2005-2009 “Một giảng viên người Đài Loan tặng cho mỗi người chúng…

Thường Trần

Thường Trần

Sinh viên

Sinh viên khóa 2005-2009 “4 năm đại học một chồng hai con. Học xong chữ…

Trâm Nguyễn

Trâm Nguyễn

Sinh viên

Sinh viên khóa 2005-2009 “得之坦然,失之淡然,争取必然,顺其自然”