Bích Tuyền

Bích Tuyền

Sinh viên

Sinh viên khóa 2007-2011 “Hi bố Phong, Tính im im rồi trốn luôn, mà thấy cái…

Hà An

Hà An

Sinh Viên

Sinh viên khoá 2007-2011 Miss Đông Phương

Kim Anh

Kim Anh

Sinh viên

Sinh viên khóa 2007-2011

Lê Đức Trọng

Lê Đức Trọng

Sinh viên

Sinh viên khóa 2007-2011 Đang phụ trách Quản Lý Điều Hành tại CTY TNHH DỆT LIÊN…

Lê Thanh Phong

Lê Thanh Phong

Sinh Viên

Sinh viên khóa 2007-2011 Đẹp trai, dễ gần gũi, thích giúp đỡ mọi người. Nhà…

Lương Kim Long

Lương Kim Long

Sinh viên

Sinh viên khóa 2007-2011 Học xong bỏ ngành đi làm nhạc.

Mai Hương

Mai Hương

Sinh viên

Sinh viên khóa 2007-2011 Văn Mai Hương

Mai Lan

Mai Lan

Sinh viên

Sinh viên khóa 2007-2011

N.T. Ly

N.T. Ly

Sinh viên

Sinh viên khóa 2007-2011

Nguyễn Diễm Khuê

Nguyễn Diễm Khuê

Sinh viên

Sinh viên khóa 2007-2011 “Kim loại vì cứng mà hay gãy, nước vì mềm mà…

Nhất Anh

Nhất Anh

Sinh viên

Sinh viên khóa 2007-2011 “If it makes you happy, it doesn’t have to make sense…